Публічна оферта
ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР (ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ)
про замовлення, купівлю-продаж і доставку товарів
Цей договір є офіційною та публічною пропозицією Продавця укласти договір купівлі-продажу Товару, представленого на сайті https://chefriecraft.com.ua/
Цей договір є публічним, тобто відповідно до статті 633 Цивільного кодексу України, його умови є однаковими для всіх покупців незалежно від їх статусу (фізична особа, юридична особа, фізична особа-підприємець) без надання переваги одному покупцю перед іншим.
Шляхом укладення цього Договору покупець в повному обсязі приймає умови та порядок оформлення замовлення, оплати товару, доставки товару, повернення товару, відповідальності за недобросовісне замовлення та всі інші умови договору.
Договір вважається укладеним з моменту заповнення Покупцем форми замовлення та натискання кнопки «Замовити» на сторінці оформлення замовлення в Розділі «Кошик» і отримання Покупцем від Продавця підтвердження замовлення в електронному вигляді, а також з моменту замовлення Покупцем в усній (по телефону) або письмовій (через Viber, Telegram та інші месенджери або електронну пошту) формі та підтвердження Продавцем отримання даного замовлення.
Згода на обробку персональних даних надається Покупцем з моменту заповнення Покупцем форми замовлення на сторінці “Оформлення замовлення” незважаючи на натискання чи ненатискання кнопки «Замовити».
Визначення термінів
1.1. Оферта – публічна пропозиція Продавця, адресована невизначеному колу осіб, укласти Договір купівлі – продажу товарів в порядку та на умовах, що містяться в Договорі.
1.2. Товар – перелік найменувань асортименту, представлений в Інтернет-магазині.
1.3. Інтернет-магазин – веб-сайт Продавця за адресою https://chefriecraft.com.ua/ створений для укладення договорів роздрібної та оптової купівлі-продажу на підставі ознайомлення Покупця із запропонованим Продавцем описом Товару за допомогою мережі Інтернет.
1.4. «Кур’єрська доставка» — безпосередня передача Товару від Продавця до Покупця залученими Продавцем третіми особами та/або Продавцем.
1.5. Покупець – фізична або юридична особа, що вступила в договірні відносини з Продавцем на умовах, зазначених у Договорі.
1.6. Продавець – ФОП Дубодєлова Олена Дмитрівна (ІПН 2525903240).
Предмет Договору
2.1. Продавець зобов’язується передати у власність Покупцю Товар, а Покупець зобов’язується оплатити і прийняти Товар на умовах цього Договору.
2.2. Датою укладення Договору-оферти (акцептом оферти) та моментом повного й беззаперечного прийняттям Покупцем умов Договору вважається дата заповнення Покупцем форми замовлення, розміщеної на сайті Інтернет-магазину, за умови отримання Покупцем від Продавця підтвердження замовлення в електронному вигляді.
2.3. Договір діє до повного виконання сторонами всіх умов цього Договору.
Оформлення Замовлення
3.1. Покупець самостійно оформляє замовлення в Інтернет-магазині через форму «Кошика», або зробивши замовлення електронною поштою чи за номером телефону, вказаним в розділі контактів Інтернет-магазину.
3.2. Продавець має право відмовитися від передання замовлення Покупцеві у випадку, якщо відомості, вказані Покупцем під час оформлення замовлення, є неповними або викликають підозру щодо їх дійсності.
3.3. Покупець несе відповідальність за достовірність наданої інформації при оформленні Замовлення.
3.9. Укладаючи Договір, тобто акцептуючи умови даної пропозиції (запропоновані умови придбання Товару), шляхом оформлення Замовлення, Покупець підтверджує наступне:
а) Покупець цілком і повністю ознайомлений, і згоден з умовами цієї пропозиції (оферти);
б) він дає дозвіл на збір, обробку та передачу персональних даних. Дозвіл на обробку персональних даних діє протягом усього терміну дії Договору, а також протягом необмеженого терміну після закінчення його дії.
Укладенням договору Покупець також підтверджує, що він повідомлений (без додаткового повідомлення) про права, встановлених Законом України “Про захист персональних даних”, про цілі збору даних, а також про те, що його персональні дані передаються Продавцю з метою можливості виконання умов цього Договору, можливості проведення взаєморозрахунків, а також для отримання рахунків, актів та інших документів.
Покупець також погоджується з тим, що Продавець має право надавати доступ та передавати його персональні дані третім особам без будь-яких додаткових повідомлень Покупця з метою виконання замовлення Покупця. Обсяг прав Покупця, як суб’єкта персональних даних відповідно до Закону України “Про захист персональних даних” йому відомий і зрозумілий.
Ціна і Доставка Товару
4.1. Ціни на Товари та послуги визначаються Продавцем самостійно та вказані на сайті Інтернет-магазину. Ціна Товару вказується в гривнях.
4.2. Вартість та асортимент товарів на Сайті може бути змінена Продавцем на власний розсуд в будь-який час без необхідності повідомлення про це Покупця. При цьому, вартість товарів, що вказана на Сайті на час оформлення конкретного замовлення, є актуальною для оформлення цього замовлення.
4.3. Товар передається Покупцю лише за умови сплати повної вартості Товару. Зобов’язання Покупця по оплаті Товару вважаються виконаними з моменту надходження Продавцю коштів на його рахунок.
4.4. Оплата товарів/послуг здійснюється в безготівковій формі в національній валюті України.
4.5. Товар передається покупцю шляхом кур’єрської доставки.
Права та обов’язки Сторін
5.1. Продавець зобов’язаний:
5.1.1. Передати Покупцеві товар у відповідності до умов цього Договору та замовлення Покупця.
5.2. Продавець має право:
5.2.1 Змінювати умови цього Договору, а також ціни на Товари та послуги, в односторонньому порядку, розміщуючи їх на сайті Інтернет-магазину. Всі зміни набувають чинності з моменту їх публікації.
5.2.2 Продавець має право залучати третіх осіб для виконання своїх зобов’язань перед Покупцем;
5.2.3 Припинити надання Послуг Замовнику у випадку порушення Замовником умов, передбачених цим Договором.
5.2.4 Отримати оплату за товари / послуги згідно з умовами цього Договору.
5.2.5 Продавець залишає за собою право час від часу без попереднього повідомлення вносити зміни в політику файлів Cookies.
5.2.6 Продавець не несе відповідальності за зміст зовнішніх веб-сайтів.
5.2.7 Продавець має право заблокувати доступ Покупця до Інтернет-магазину в разі порушення останнім умов цього Договору.
5.2.8 Продавець залишає за собою право без попереднього повідомлення Покупця фасувати товар в пакування відмінне від того, що вказане в замовленні.
5.3 Покупець зобов’язується:
5.3.1 До моменту укладення Договору ознайомитися зі змістом Договору, умовами Договору і цінами, запропонованими Продавцем на сайті Інтернет-магазину.
5.3.2 На виконання Продавцем своїх зобов’язань перед Покупцем останній повинен повідомити всі необхідні дані, що однозначно ідентифікують його як Покупця, і достатні для доставки Покупцеві замовленого Товару.
5.3.3 При реєстрації на сайті Продавця Покупець зобов’язаний вказати номер мобільного телефону, як основний засіб зв’язку (далі іменується «Основним засобом зв’язку»), на який в подальшому Продавець може відправляти інформаційні повідомлення, що стосуються надання послуг відповідно до цього договору (наприклад, повідомлення про статус замовлення, інформування про зміни в роботі сервісу і т.д.).
Покупець зобов’язується не реєструвати більше одного облікового запису.
5.3.4 Забезпечити постійне функціонування Основного засобу зв’язку, а також протягом 3 (трьох) календарних днів після зміни такого номера телефону повідомити про це Продавця електронною поштою на адресу shop@chefriecraft.com.ua
5.3.5 Покупець зобов’язується в повному обсязі розраховуватись за надані йому Продавцем Товари/Послуги, а також зобов’язується самостійно знайомитися з інформацією про умови обслуговування і ціни на Сайті Продавця.
5.3.6 Покупець дає свою згоду на використання Сайтом Продавця файлів Cookies. Покупець має право відмовитися від використання файлів Cookies, однак при подальшому використанні сайту Продавця, Покупець автоматично погоджується на використання файлів Cookies.
5.3.7 Покупець дає свою згоду на отримання від Продавця Повідомлень, пов’язаних з наданням послуг, на електронну пошту (email) і / або через службу коротких повідомлень (SMS) і / або Viber-повідомлень, і / або Telegram-повідомлень.
5.4. Покупець має право:
5.4.1. Отримувати товари / послуги від Продавця відповідно до умов цього Договору.
5.4.2 Звертатися до Продавця зі скаргами та пропозиціями щодо покращення якості товарів / послуг, що надаються.
Повернення Товару
6.1. Покупець має право на повернення Продавцеві непродовольчого товару належної якості, якщо товар не задовольнив його за формою, габаритами, фасоном, кольором, розміром або з інших причин не може бути ним використаний за призначенням. Покупець має право на повернення товару належної якості протягом 14 (чотирнадцяти) днів, не враховуючи дня купівлі. Повернення товару належної якості проводиться, якщо він не використовувався і якщо збережено його товарний вигляд, споживчі властивості, упаковка, пломби, ярлики, а також розрахунковий документ, виданий Покупцю за оплату Товару. Перелік товарів, що не підлягають поверненню на підставах, передбачених у цьому пункті, затверджується Кабінетом Міністрів України.
6.2. Повернення Покупцеві вартості товару належної якості здійснюється протягом 30 (тридцяти) календарних днів з моменту отримання такого Товару Продавцем за умови дотримання вимог, передбачених п. 6.1. Договору, чинним законодавством України.
6.3. Вартість товару підлягає поверненню шляхом банківського переказу на рахунок Покупця.
6.4. Повернення Товару належної якості за адресою Продавця, здійснюється за рахунок Покупця та Продавцем Покупцеві не відшкодовується.
6.5. У разі виявлення протягом встановленого гарантійного строку недоліків у Товарі, Покупець особисто, в порядку та у строки, що встановлені законодавством України, має право пред’явити Продавцеві вимоги, передбачені Законом України «Про захист прав споживачів». При пред’явленні вимог про безоплатне усунення недоліків, строк на їх усунення відраховується з дати отримання Товару Продавцем в своє розпорядження та фізичного доступу до такого Товару.
6.6. Розгляд вимог, передбачених Законом України «Про захист прав споживачів», провадиться Продавцем за умови надання Покупцем документів, передбачених чинним законодавством України. Продавець не відповідає за недоліки Товару, які виникли після його передання Покупцеві внаслідок порушення Покупцем правил користування або зберігання Товару, дій третіх осіб або непереборної сили.
6.7. Повернення товару, у випадках, передбачених законом та цим Договором, здійснюється за адресою, вказаною у відповідному email повідомленні у відповідь на запит Покупця.
Відповідальність
7.1. Продавець не несе відповідальності за шкоду, заподіяну Покупцеві або третім особам внаслідок неналежного монтажу, використання, зберігання Товару придбаного у Продавця.
7.2. Продавець не несе відповідальності за неналежне, несвоєчасне виконання Замовлень і своїх зобов’язань у випадку надання Покупцем недостовірної або помилкової інформації.
7.3. Продавець і Покупець несуть відповідальність за виконання своїх зобов’язань відповідно до чинного законодавства України і положень цього Договору.
7.4. Продавець або Покупець звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх зобов’язань, якщо невиконання є наслідком форс-мажорних обставин як: війна або військові дії, землетрус, повінь, пожежа та інші стихійні лиха, що виникли незалежно від волі Продавця і / або Покупця після укладення цього договору. Сторона, яка не може виконати свої зобов’язання, негайно повідомляє про це іншу Сторону.
Конфіденційність і захист персональних даних.
8.1. Надаючи свої персональні дані на сайті Інтернет-магазину при реєстрації або оформленні Замовлення, Покупець надає Продавцеві свою добровільну згоду на обробку, використання (у тому числі і передачу) своїх персональних даних, а також вчинення інших дій, передбачених Законом України «Про захист персональних даних», без обмеження терміну дії такої згоди.
8.2. Приєднуючись до умов цього Договору, Покупець дає згоду на використання і автоматизовану обробку даних, як персональних, так і тих, що ідентифікують його, а також персональних даних суб’єктів, чиї персональні дані передаються / повідомляються в ході виконання зобов’язань згідно з цим Договором, шляхом їх збору, отримання, систематизації, накопичення, зберігання, уточнення, використання, знеособлення, блокування, видалення, знищення, а також будь-яких інших дій, пов’язаних з обробкою відповідних даних, а також на передачу їх третім особам, якщо це не суперечить чинному законодавству України, зокрема Закону України «Про захист персональних даних».
8.3. Продавець зобов’язується не розголошувати отриману від Покупця інформацію. Не вважається порушенням надання Продавцем інформації третім особам (наприклад, службам кур’єрської Доставки (перевізникам) для виконання зобов’язань перед Покупцем, а також у випадках, коли розкриття такої інформації встановлено вимогами чинного законодавства України.
8.4. Покупець несе відповідальність за підтримання своїх персональних даних в актуальному стані.
Інші умови
9.1. Цей договір укладено на території України і діє відповідно до чинного законодавства України.
9.2. Усі спори, що виникають між Покупцем і Продавцем, вирішуються шляхом переговорів. У випадку недосягнення врегулювання спірного питання шляхом переговорів, Покупець та/або Продавець мають право звернутися за вирішенням спору до судових органів відповідно до чинного законодавства України.
9.3. Продавець має право вносити зміни до цього Договору в односторонньому порядку, передбаченому п. 5.2.1. Договору.
9.4. Інтернет-магазин може бути тимчасово частково або повністю недоступний внаслідок проведення технічних, профілактичних або інших робіт, або з будь-яких інших причин технічного характеру.
9.5. З усіх питань, які не передбачені умовами даної оферти, Покупець та Продавець керуються чинним законодавством України.